Pashas Princess By Werde Hotels olarak ulusal ve uluslararası standartların gerekliliklerini, sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı kapsayan sürdürülebilirlik politikamız şu ilkelere dayanmaktadır; İnsan Hakları ve Çalışan Hakları
● Çalışanlarımız, misafirlerimiz ve tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde insan haklarına uygun davranmak ve onları da bu konuda duyarlı olmaya teşvik etmek.
● Kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlenen kanunlara uygun çalışmak.
● En önemli paydaşımız çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini sağlamanın yanı sıra kaliteli mesleki ve teknik eğitim alma süreçlerini destekliyor ve gelişimlerine yatırım yapıyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği
● Gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde önleyici iş sağlığı ve güvenliği sistemlerini uygulamak, geliştirmek ve bunu tüm çalışanlarımız için bir yaşam tarzı haline getirmek
● Risk seviyesi azaltma çalışmalarına herkesin katılımını sağlamak
● Çalışanlarımız ve iş ortaklarımızın sağlığı, güvenliği ve çalışma süreleri konusunda yasal yükümlülükleri yakından takip ederek uygunluğunu kontrol etmek

Misafir Memnuniyeti ve Güvenliği
● Misafirlerimiz bizim var olma sebebimizdir. Rekabet gücümüzü misafir memnuniyetini sağlayarak arttırabileceğimize ve bu sayede yer aldığımız pazarlarda çok daha iyi yerlere gelebileceğimize inanıyoruz. Misafirlerimizin şikâyetlerini takip etmek, konuyla ilgili misafirlerimizi bilgilendirmek ve çözmek yoluyla şikâyetlerini fırsat haline getirmek birincil görevimizdir.

Çocuk Hakları
● Geleceğimizi çocukların şekillendireceği bilincindeyiz. Pashas Princess By Werde Hotels olarak çocukların her türlü sömürüsünü kınar ve eğitim amacı dışında 18 yaş altı çocuklar işe alınmaz. Çocuk haklarına saygı, çocuk istismarının önlenmesi, bakıma ve korunmaya muhtaç çocuklara yardım konularında faaliyet gösteren tüm yasal kuruluşlarla işbirliği içerisinde olacağımızı, çalışanlarımızın da bu konuda bilinçlenmesini sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

İstihdam ve Fırsat Eşitliği
● Sürdürülebilir bir çalışma hayatı için etik değerlerin yaşatıldığı, karşılıklı güvenin sağlandığı, sorumlulukların sahiplenildiği, başarıların takdir edildiği, çeşitliliğe ve farklılığa saygı duyulan, görüş ve beklentilerin dikkate alındığı, iş ve özel yaşam dengesinin gözetildiği bir çalışma ortamı sağlamak
● İşe alımdan, emekliliğe kadar eşitlik politikası uygulamak, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç̧, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri özelliklerden bağımsız olarak herkese, anayasa ve ilgili tüm kanunlar çerçevesinde eşit imkânlar sağlamak

Yerel Ekonomiyi ve Sürdürülebilir Satın Alma Uygulamalarını Destekleme
● Yerel ekonomiye katkımızın farkındayız bu nedenle tedariklerimizin büyük kısmını yerel üreticilerden yapmaktayız.
● Sürdürülebilir turizm için, enerji, su ve atık verimliliği yüksek, çevre dostu ürünler ve hizmetler satın alıyoruz.

Eğitim
● Kurumsal Gelişim konusunu desteklemek ve çalışanlarımızın işlerini en etkin bir şekilde yürütmelerine destek olacak becerileri geliştirebilmeleri amacıyla ihtiyaca yönelik farklı eğitimler sunmak

Çevreye Saygı – Enerji Tasarrufu
● Enerji kaynaklarımızın sınırlı olduğu bilincinde olup, daha az enerji ve su tüketimini desteklemek için tüketim verilerimizi günlük takip etmek
● Verimli kaynak kullanımı ile enerji yoğunluğunu azaltmak
● Faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazlarını azaltmak
● Geri dönüştürülmüş malzeme kullanımını arttırmak
● Atık su dahil, tüm atıkların azaltılması ve insan - çevre sağlığına uygun şekilde bertaraf edilmesi konusunda önlemler almak

Sürdürülebilir Şehirler ve Kültürel Miras
● Yakın çevrede bulunan toplu ulaşım yöntemleri, bisiklet ve bisiklet rotaları hakkında misafirlerimizi bilgilendiriyoruz.
● Kültürel ve doğal dünya miraslarımızın korunması ve tanıtımı için tüm paydaşlarımıza bilgilendirme sağlıyoruz.